Välkommen!

Du har just tagit de första stegen ut på vår brygga.

I Torstensvik finns båtbryggor som vår förening vårdar och underhåller. På vår hemsida hittar du information om aktiviteter, vårt ansvar och kontaktuppgifter till styrelsen.

Alla tar sitt ansvar och hjälps åt – vi har båtvakt under hela säsongen!

Till medlemmar!

Halva Brygga-E har blåst sönder i storm och vågor. Ni som har båtar i behöver så snart som möjligt titta över era förtöjningar. Just nu kan man inte gå ut till båtarna på bryggan då vattnet sköljer över bryggorna.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

2019-09-17

 

2019 Bryggupptagning med ordinarie stämma

Sommaren börjar att närma sig slutet och vi hoppas att alla har haft fina stunder på havet!

Vi tar upp bryggan den 29 september kl 10:00 och har därefter ordinarie föreningsstämma med sedvanlig kaffe och bulle.

Viktigt att ni skriver in datumet i era almanackor så att vi alla är på plats och kan hjälpas åt. Även ni som hyr platser i andra hand får denna kallelse. Kontakta er första-hands-innehavare om vem av er som deltar.

Dock har ni som hyr i andra hand ingen rösträtt.

 

Under föreningsstämman kommer en punkt på agendan att vara att rösta om byte av räkenskapsår från dagens period 1 juli till 30 juni till att istället vara 1 maj till 30 april. Anledningen är främst att få en mer rättvisande bild över en säsongs intäkter och kostnader.

 

Ni som inte kan närvara kan med fördel ge fullmakt till någon som deltar.

 

Förslag på text till fullmakt:

Härmed befullmäktigar jag, N.N, medlem i Torstenviks Bryggförening i Frillesås Ekonomisk förening, N.N att företräda mig på ordinarie föreningsstämma den 29 september 2019.

N.N äger företräda mig i frågan om ändrat räkenskapsår.

 

Välkommen!

Styrelsen

Förtöjningsregler

Generella regler:

  • Använd låga fästpunkter i bryggstolparna, strax ovanför vattenytan. På brygga E finns fästöglor långt ner på stolparna – använd dem! Det är inte tillåtet att fästa tamparna i själva träkonstruktion.
  • För- och aktertampar (12-14mm) eller kättingar måste också ha någon form av ”ryckdämpare” monterade och dessa ska givetvis vara anpassade för båtens vikt (glöm inte att räkna med eventuellt vindfång). Tänk på att ryckdämpare av gummi måste bytas med jämna mellanrum, då gummit åldras!
  • För- och aktertampar bör vara av en typ som inte flyter så de lägger sig betryggande på botten. Detta för att inte försvåra in och utfart för andra båtar. Använd gärna tampar som är färdigsplitsade då detta har den absolut största hållfastheten (en knop kan ju gå upp).
  • Använd inga vassa förtöjningsdon eller fästen som kan skada badande och båtar.

Båt förtöjd på insidan av bryggan = fören mot bryggan:

  • Max 6 m lång och 800 kg tung inkl utrustning.
  • Akterfästen, P-ring eller liknande, får ej sticka upp ovanför sandbotten.

Båt förtöjd på utsidan av bryggan = aktern mot bryggan:

  • Kraftig P-ring eller liknande, får ej sticka upp ovanför sandbotten.
  • Beräkna storleken på ringen så att den klarar 3 gånger båtens vikt.
  • Från denna förankring ska det gå en lång kraftig kätting (10-12mm galvad) där sedermera förtöjningsbojen är fästad. Det är viktigt att denna kätting är lång och tung så att ett ”horisontellt drag” erhålls från förankringsringen.
  • Båten måste kunna dras ut från bryggan. Det krävs ca 1 meter fritt mellan bryggan och båten inkl ev. uppfälld motor.

Tänk på att alltid förtöja för storm!