Bilder på vår omgivning

Här visar vi inom kort bilder från hela året i omgivningen kring våra bryggor.

Spegelblank