Välkommen!

Du har just tagit de första stegen ut på vår brygga.

I Torstensvik finns båtbryggor som vår förening vårdar och underhåller. På vår hemsida hittar du information om aktiviteter, vårt ansvar och kontaktuppgifter till styrelsen.

Alla tar sitt ansvar och hjälps åt – vi har båtvakt under hela säsongen!

2018 Bryggiläggning

Båtsäsongen närmar sig och vi vill informera om vilken datum för bryggiläggning vi bestämt och hur vi vill att ni betalar årsavgiften för kommande säsong.

Bryggorna tänker vi lägga i den lördagen den 5 maj 2018 och vi börjar som vanligt klockan 10:00.

Under föreningsstämman 2017 beslutades årsavgiften för 2018 till 600 kr. Ni kommer att få en faktura till er på mejl som ni sedan använder som underlag till betalning. Sätt in avgiften på Torstensviks Bryggförening i Frillesås Ekonomiska förenings konto i Länsförsäkringar Bank på nr 9023 53.560.79.

OBS! Det är viktigt att ni anger fakturanummer i textfältet.

De av Er som vill hyra ut er plats i andra hand betalar in er avgift. Om er plats hyrs ut så får ni pengarna tillbaka. Meddela oss snarast, helst före 31mars, om ni önskar hyra ut i andra hand.

Med förhoppning om en underbar båtsommar 2018.

Styrelsen

Att tänka på när du lägger till på din plats...

Förtöjningsregler

Generella regler:

  • Använd låga fästpunkter i bryggstolparna, strax ovanför vattenytan. På brygga E finns fästöglor långt ner på stolparna – använd dem! Det är inte tillåtet att fästa tamparna i själva träkonstruktion.
  • För- och aktertampar (12-14mm) eller kättingar måste också ha någon form av ”ryckdämpare” monterade och dessa ska givetvis vara anpassade för båtens vikt (glöm inte att räkna med eventuellt vindfång). Tänk på att ryckdämpare av gummi måste bytas med jämna mellanrum, då gummit åldras!
  • För- och aktertampar bör vara av en typ som inte flyter så de lägger sig betryggande på botten. Detta för att inte försvåra in och utfart för andra båtar. Använd gärna tampar som är färdigsplitsade då detta har den absolut största hållfastheten (en knop kan ju gå upp).
  • Använd inga vassa förtöjningsdon eller fästen som kan skada badande och båtar.

Båt förtöjd på insidan av bryggan = fören mot bryggan:

  • Max 6 m lång och 800 kg tung inkl utrustning.
  • Akterfästen, P-ring eller liknande, får ej sticka upp ovanför sandbotten.

Båt förtöjd på utsidan av bryggan = aktern mot bryggan:

  • Kraftig P-ring eller liknande, får ej sticka upp ovanför sandbotten.
  • Beräkna storleken på ringen så att den klarar 3 gånger båtens vikt.
  • Från denna förankring ska det gå en lång kraftig kätting (10-12mm galvad) där sedermera förtöjningsbojen är fästad. Det är viktigt att denna kätting är lång och tung så att ett ”horisontellt drag” erhålls från förankringsringen.
  • Båten måste kunna dras ut från bryggan. Det krävs ca 1 meter fritt mellan bryggan och båten inkl ev. uppfälld motor.

Tänk på att alltid förtöja för storm!